Osakkaan vaikutusmahdollisuudet taloyhtiön remonttiin

Kuinka taloyhtiöremonteista päätetään? Minkä verran yksittäinen osakas voi vaikuttaa taloyhtiön remonttisuunnitelmiin? Entä voiko osakas kieltäytyä taloyhtiöremontista? Tässä artikkelissa käsittelemme osakkaan vaikutusmahdollisuuksia taloyhtiön remonttiin muun muassa edellä mainittujen kysymysten kautta.

Miten taloyhtiöremonteista päätetään?

Taloyhtiöissä vallitsee demokratia, jonka ytimessä on yhtiökokous. Päätökset remonttien toteutuksesta tehdään yhtiökokouksessa, ja tuloksen ratkaisee osakkaiden enemmistö. Yksittäinen osakas ei voi tehdä päätöksiä yksin, mutta osakkaat yhdessä voivat. Taloyhtiö on siis yhtä kuin sen osakkaat.

Yhtiökokouksen lisäksi päätösvaltaa on taloyhtiön hallituksella. Hallitus vie remontin suunnittelua eteenpäin ja tekee linjauksia, jotka vaikuttavat päätöksiin: hallitus voi esimerkiksi rajata taloyhtiöremontin toteutustavat muutamaan vaihtoehtoon, joista yhtiökokous äänestää. Hallitus myös määrittelee taloyhtiön perustason, joka on oleellinen asia taloyhtiöremonteissa.

Perinpohjaisin tapa vaikuttaa taloyhtiön remontteihin on osallistua taloyhtiön hallitukseen. Hallituksen ulkopuolelta taas voi vaikuttaa tuomalla omia ajatuksia esille hallitukselle sekä tietenkin osallistumalla yhtiökokouksiin – etenkin niihin, joissa äänestetään remontteihin liittyvistä asioista.

Välillä taloyhtiöihin perustetaan hallituksen avuksi esimerkiksi putkiremonttitoimikuntia, joihin voivat äänestysvaltaisina jäseninä päästä muutkin kuin taloyhtiön hallitus. Jos osakkaalla on kiinnostusta tai osaamista linjasaneerauksesta, mutta ei innostusta osallistua taloyhtiön hallitukseen pysyvästi, voi remonttisuunnitteluun päästä mukaan toimikunnan kautta.

Mistä osakas päättää putkiremontissa?

Eniten päätösvaltaa osakkaalla on luonnollisesti oman huoneistonsa remonttiin. Märkätiloja uusittaessa osakas saa valita kylpyhuoneidensa laatat, kalusteet ja muut materiaalit. Urakkaan kuuluu tavallisesti 1–4 laatta- ja kalustepalettia, joiden sisältä osakas voi valita huoneistonsa tulevat materiaalit.

Kalusteet ja materiaalit voi valita myös urakkapaketin ulkopuolelta, kunhan ne ovat vähintään taloyhtiön perustason mukaiset. Näillä osakasmuutoksilla ja lisätöillä on kuitenkin vaikutusta remontin hintaan: osakkaan maksettavaksi jää yleensä uusien ja perustason kalusteiden hintaerotus sekä mahdolliset lisätyökustannukset.

Myös märkätilan kalustejärjestykseen voi vaikuttaa jonkin verran, mutta viemärin ja wc-istuimen paikan määräävät useimmiten uudet putkilinjat. Muualla asunnossa osakas voi yleensä päättää esimerkiksi antenni- ja yleiskaapelointipistokkeiden sijainnit ja sen, toteutetaanko asunnon läpi mahdollisesti kulkevat vesi- ja sähköjohdot kotelointeina vai alakattona. Osakas pääsee äänestämään myös yleisten tilojen muutoksista, kuten siitä, saneerataanko pesula ja/tai saunaosasto.

Osakkaan kannattaa vaikuttaa remonttiin ajoissa

Jälkikäteen vaikuttaminen on hankalaa, joten ole hereillä remonttisuunnittelun alusta alkaen. Linjasaneeraus lähtee liikkeelle hankesuunnitelmasta, jonka sisältö hyväksytetään yhtiökokouksessa. Esillä on yleensä monia joko–tai-vaihtoehtoja, joiden joukosta remontin suuret linjat vedetään. Uusitaanko myös ilmanvaihto, sähkö ja lämmöt ja muutetaanko käyttämättömiä taloyhtiötiloja esimerkiksi etätyöpisteiksi?

Jos yhtiökokouksen päätettävien asioiden listalta puuttuu mielestäsi paras vaihtoehto, voit toimittaa oman äänestysesityksesi isännöitsijälle ja hallitukselle. Huomioi, että tämä tulee tehdä hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Vaihtoehtojen on oltava tiedossa etukäteen, jotta myös ennakkoon toimitetulla valtakirjalla äänestävät osakkaat saavat mahdollisuuden äänestää kaikista vaihtoehdoista.

Muista tutustua materiaaleihin ja osallistua yhtiökokoukseen ja osakasinfoon. Kun kirjalliset materiaalit hankesuunnittelusta ja osakasinfosta kolahtavat postiluukusta, käy ne tarkasti läpi. Jos et ymmärrä jotakin, lähetä kysymykset hankkeen pääsuunnittelijalle tai avaa suusi kokouksissa. Kysele aktiivisesti, jotta ymmärrät, mistä on kyse.

Mieti oman huoneistosi yksityiskohdat valmiiksi aina valaisimista lähtien. Jos tiedät, että haluat kylpyhuoneeseesi urakkapaketista poikkeavat kalusteet tai vaikka laajennuksen, kysy näiden onnistumisesta pääsuunnittelijalta hyvissä ajoin. Tilaa myös kalusteet ja materiaalit ajoissa urakoitsijalta tai omalta toimittajaltasi. Ethän halua märkätilasi valmistumisen jäävän kiinni siitä, että erikoislaattasi seisovat rekan kyydissä Italiassa?

Voiko osakas kieltäytyä taloyhtiön remontista?

Kyllä ja ei. Yleensä osakas ei voi jättää osallistumatta sellaisiin taloyhtiön teknisiin uudistuksiin, kuten putkiremonttiin, joista on päätetty yhtiökokouksessa. Joistain osista remontin toteutusta voi kuitenkin keskustella, ja eräissä poikkeustapauksissa osakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä koko remontista.

Jos osakas on juuri uusinut kylpyhuoneensa ja taloyhtiön putkiremontti toteutetaan niin, että märkätilojen säästäminen on mahdollista, voi osakas pyytää märkätilan säästämistä. Tai jos osakas on juuri tehnyt sähköremontin, joka täyttää taloyhtiön sähköremontin vaatimukset, voi sähköjen säilyttämistä tiedustella taloyhtiöltä. Osakas voi saada hyvitystä siitä remontin osuudesta, mikä yhtiöltä jää tekemättä.

Mikäli märkätiloja säästetään, pitää taloyhtiön päättää, milloin ne saneerataan – saneeraus on joka tapauksessa tehtävä joskus. Remontin tekeminen osissa vaatii enemmän suunnittelua ja tulee kalliimmaksi, joten taloyhtiöt pyrkivät yleensä remontoimaan kaiken kerralla.

Osakas voi kieltäytyä remontista silloin, kun sen toteuttaminen laskee osakkaan huoneiston perustasoa. Esimerkiksi hissin saaminen Helsingin vanhoihin kerrostaloihin voi vaatia hissikuilun rakentamista joidenkin osakkaiden vaatehuoneiden kohdalle. Tällaista remonttia ei voi toteuttaa, ellei se saa sekä kaikkien pinta-alaa menettävien osakkaiden että yhtiökokouksen enemmistön hyväksynnän.

Jos taloyhtiö kieltäytyy remontista, voiko osakas tehdä remontin itse?

Osakas voi toteuttaa omia remonttejaan huoneistossaan yhtiön luvalla. Ulkonäkösyistä tehtävät huoneiston sisäiset työt, kuten märkätilojen saneeraus, saattavat kannattaa, jos niiden tekeminen on osakkaalle tärkeää. Remontin tehdessään osakas ottaa kuitenkin riskin siitä, että remontoitua märkätilaa ei pystytä säästämään mahdollisesti tulevassa linjasaneerauksessa.

Taloyhtiölle kuuluvien rakennuksen osien remontointi taas ei yleensä ole osakkaan edun mukaista, sillä mahdollisten vahinkojen tapahtuessa korjausvastuu voi siirtyä taloyhtiön sijaan osakkaalle. Jos vaikkapa vesijohtojen kunto huolestuttaa, kannattaa huoli ilmaista taloyhtiön hallitukselle. Mikäli remonttiin ei tästä huolimatta ryhdytä ja vesivahinko tapahtuu, maksaa koko yhtiö sen korjauksesta.

Helpoin tapa saada haluamasi remontit toteutumaan on olla aktiivinen: osallistu yhtiökokouksiin ja juttele toiveistasi muille osakkaille. Perustele kantasi hyvin, jotta saat muutkin äänestämään hankkeen puolesta.

TeknoPlan auttaa taloyhtiöremonteissa

Taloyhtiöremontti on positiivinen asia, jonka seurauksena taloyhtiön kunto, arvo ja asumismukavuus nousevat. Remontit ja asuminen kuitenkin herättävät tunteita, ja erimielisyyksiä remonttisuunnitelmista taloyhtiön sisällä syntyy aina silloin tällöin. TeknoPlanin suunnittelijat, projektinjohtajat ja kiinteistöasioihin erikoistunut juristi tekevät parhaansa auttaakseen niin remontin läpiviemisessä kuin ristiriitojen ratkomisessa koko taloyhtiön edun mukaisesti.

Jos sinulle jäi kysyttävää tai haluat apua muissa taloyhtiöremontteihin liittyvissä asioissa, ota rohkeasti yhteyttä. Me autamme mielellämme! Lisää linjasaneeraukseen liittyviä artikkeleita taas voit lukea blogistamme.