TeknoPlan Juna

TeknoPlan-juna havainnollistaa putkiremontin kulun vaihe vaiheelta. Junan kyydissä matkaavat hallitus, isännöitsijä sekä hankkeen toteuttajakumppani koko putkiremontin ajan. Junamalli on vakiintunut käyttöömme, kun puhumme putkiremontin kokonaispalvelusta, joka alkaa esi- tai hankesuunnittelusta ja päättyy aikanaan takuuajantarkastuksiin.

Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut putkiremonttien suunnitteluun, projektinjohtoon ja valvontaan. Pääkaupunkiseudulla toteutuneita suunnittelukohteita on jo yli 800 kpl ja putkiremonttiurakoiden valvontakohteita on yli 500 kpl. Edellä mainitut kohteet ovat ns. hybridimallilla toteutettuja linjasaneerauksia.

Oikeassa ohjauksessa saavutetaan lopputulos, joka kestää vertailun muullakin tavalla toteutetun remontin lopputulokseen niin kustannusten, laadun, kestoiän kuin visuaalisuudenkin kannalta. Astu junaan ja anna TeknoPlanin kuljettaa!

Projektinjohdon palvelumme kattavat kaikki rakennuttamispalvelut ja valvonnan. Maanrakennuslaissa vaaditaan, että tilaajalla täytyy olla riittävän ammattitaitoinen henkilöstö vetämässä hanketta, mikä useimmissa tapauksissa tarkoittaa taloyhtiön ulkopuolista henkilöä. Projektipäällikkö on mukana koko urakan ajan, konsultoi taloyhtiötä ja auttaa osakkaita päätöksenteossa. Meidän projektinjohtajillamme on runsaasti kokemusta erilaisten uudis- ja korjaushankkeiden ja linjasaneerausten vetämisestä.

 

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Hankesuunnittelu on koko korjaussuunnittelun tärkein suunnitteluvaihe, jota ilman putkiremonttihanketta suurissa tai ryhmäkorjauskohteissa ei tulisi käynnistää. Sen yhteydessä tehdään suurimmat ja tärkeimmät päätökset, joita ei enää toteutussuunnittelussa, saati sitten itse rakentamisessa voida helposti korjata.

Hankesuunnitteluvaiheessa ei vielä paneuduta yksityiskohtaiseen toteutussuunnitteluun. Suurempien korjauskohteiden hankesuunnittelu on hyvä käynnistää infotilaisuudella, jossa kerrotaan osakkaille hankkeen tavoitteista ja etenemisestä sekä mahdollisuuksista, joita tarkastellaan hankesuunnittelun aikana. Tämä on mitä suurimmassa määrin asukaslähtöinen suunnitteluvaihe, jossa osakkaille annetaan asunto-osakeyhtiölain edellyttämät vaikutusmahdollisuudet elämäntilanteensa ja varojensa mahdollistamaan toteutusratkaisuun. Annetut korjaussuositukset perustuvat aiemmin tehtyihin tutkimuksiin.

Hankesuunnittelun tuloksena TeknoPlan antaa suosittelemastaan vaihtoehdosta tarkasteluajan toteutuneiden urakoiden tietoihin perustuvan kustannusarvion ja kokemuksiinsa perustuvan aikatauluehdotuksen sekä vertailun muuhun kyseeseen tulevaan vaihtoehtoon. Hallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman, esittelee suunnittelija sen infotilaisuudessa yhtiölle. Seuraavassa vaiheessa hallitus esittää ko. raportin yhtiökokoukselle päätöstä varten hyväksyttäväksi koko tulevan korjaussuunnittelun rungoksi ja hakee valtuutusta suunnittelun käynnistämiseksi. Vanhat ARK-tasopiirustukset on viimeistään tässä vaiheessa hyvä piirrättää sähköiseen .dwg-muotoon suunnittelupohjiksi.

Hankesuunnittelun kevyempänä vaihtoehtona esisuunnittelu (nykyään puhutaan myös hanketarveselvityksestä eli hankekuvauksesta), joka nopeuttaa toteutussuunnittelun aloittamista hankesuunnittelun ajankäytön verran.

Esisuunnittelussa selvitetään linjasaneerauksen eri toteuttamisvaihtoedot.

Rakennuksen ikääntyessä myös sen teknisten järjestelmien tavoitekäyttöikä saavutetaan ja järjestelmiä on uusittava tai korjattava. LVV-kuntotutkimuksen avulla saadaan ennakoivasti selville lämpö-, käyttövesi- ja viemärijärjestelmien tutkimushetken kunto ja korjaustarve. Korjaustarvearvio perustuu katselmuksiin, kuvauksiin ja mitattuihin tietoihin ja niitä voi täydentää näytepaloista tehtävillä lisätutkimuksilla.

 

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Rakennuttamispalveluihin kuuluu suunnittelun kilpailuttaminen. Laadimme suunnitteluohjelman ja tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouksista laadimme vertailutaulukon, jonka esittelemme tilaajan päättäjille.

 

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Toteutussuunnittelussa jatketaan hyväksytyn hankesuunnitelman tai esisuunnittelun antamaa linjaa yksityiskohtaisten toteutussuunnitelmien aikaansaamiseksi. Osakkaiden omat, taloyhtiön toimeksiannosta poikkeavat lisätyöt voidaan sovittaessa suunnitella samalla. Suunnittelija kiertää kaikki tilat ja asunnot sekä keskustelee jokaisen osakkaan huoneistoa koskevista suunnitelmaratkaisuista, jos niitä ei ole esisuunnittelun yhteydessä jo selvitetty. Viimeistään tässä suunnitteluvaiheessa tehdään tarkemittaukset huoneistoissa ja päivitetään tasopiirustukset vastaamaan aiemmin tehtyjä muutoksia.

Toteutussuunnittelun tuloksena saadaan mm.:

  • asema-, taso- ja linjapiirustukset (1:50), suurennokset (1:20) kylpyhuone-, ym. tarvittavista tiloista
  • työselitykset (vesijohto-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennustekniset työt)
  • yksikköhintaluettelo
  • urakkaohjelma
  • työturvallisuusliite.

Putkiremontti (linjasaneeraus) vaatii aina myös rakennusluvan. Rakennus- ja maankäyttölaki edellyttää tässä yhteydessä hankkeelle pääsuunnittelijan nimeämisen. Yleensä TeknoPlanin suunnittelua johtava projektipäällikkö toimii pääsuunnittelijana vastaten kaikkien suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä siitä, että ne vastaavat voimassa olevia rakennusmääräyksiä.

Suunnittelija hyväksyttää suunnitelmat tilaajan edustajilla (hallitus). Seuraavaksi suunnittelija esittelee infotilaisuudessa osakkaille suunnitelmien sisällön. Tämän jälkeen pääsuunnittelija toimii myös rakennuslupahakemuksen asiamiehenä laatien tarvittavat asiakirjat, hyväksyttää suunnitelmat paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaisilla ja hakee rakennusluvan. Pääsuunnittelijan vastuu kestää vielä rakennusluvan myöntämisestä koko projektin keston ajan, työn valmistumiseen ja rakennusvalvonnan loppukatselmukseen asti.

 

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Tilaajan hyväksyttyä toteutussuunnitelmat, voidaan urakkatarjouspyynnöt lähettää urakoitsijoille laskentaan.

TeknoPlan laatii kaupalliset asiakirjat liitteineen ja pyytää tarjoukset, yleensä vähintään 7–10 hyväksi tuntemiltaan urakoitsijalta. Lisäksi tarjous voidaan pyytää tilaajan edustajien haluamilta urakoitsijoilta. Tarjouksen antaminen varmistetaan ennalta kysymällä tarjoushalukkuus urakoitsijoilta. Laskenta-aikaan varataan normaalisti n. kuukausi.

Tilaajan saatua tarjoukset TeknoPlan tekee niistä vertailun, pyytää tarvittaessa lisäselvitykset sekä pitää urakkaneuvottelun taloyhtiön edustajien ja heidän valitsemansa yhden tai useamman tarjoajan kanssa. On hyvä, että urakan päävalvoja on valittu jo tässä vaiheessa ja myös hän osallistuu urakkaneuvotteluihin. Hallituksen tehtyä oman päätöksensä urakoitsijan valinnasta, alistetaan sen hyväksyminen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Kun yhtiökokous on hyväksynyt rakennushankkeeseen ryhtymisen ja sen rahoittamisen, voidaan laatia urakkasopimukset valittujen urakoitsijoiden kanssa. TeknoPlanin rakennuttamistehtäviin kuuluu urakkasopimusten laatiminen.

 

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Työt käynnistyvät urakoitsijan infotilaisuudella ja työmaan perustamisella. Työmaan aloituskokouksen jälkeen tehdään tarvittavat suojaukset ja kellarin putkistojen asbestia sisältävien eristeiden purkaminen. Taloyhtiön asukkaiden on varauduttava kellarivarastojen tyhjentämiseen asbestipurkujen ajaksi, mikäli putkia kulkee varastohuoneiden kautta. Tämän jälkeen porataan kellariseiniin ja muihin tarvittaviin kohtiin uusille vesijohdoille läpimenoreiät timanttiporalla.

Seuraavaksi aloitetaan vesijohtoasennukset edeten porrashuoneittain aina asuntojen eteistiloihin asti, ennen kuin ensimmäinen vanha vesijohtolinja suljetaan ja linjan kylpyhuoneiden purku ja uusinta alkaa. Tämä mahdollistaa vanhojen järjestelmien ja verkostojen käytön mahdollisimman pitkään.

Työ linjoittain päällekkäisissä asunnoissa kestää yleensä n. 8–10 viikkoa/linja. Suurin haitta tulee märkätilojen kunnostustöistä. Samojen töiden aikana tehdään myös sähkötyöt ja järjestelmien uusiminen. Urakan aikana on asuminen hankalaa, joskaan ei mahdotonta, mutta suositteluna on pois muuttaminen asunnossa tehtävien töiden ajaksi. Mahdolliset asukkaat ovat asunnoissa omalla vastuulla ja urakassa on huomioitava tarvittavat järjestelyt.

Mikäli urakassa saneerataan viemäreitä sisäpuolisesti, kunnostamistyön lopputuloksen varmistamiseksi on valvojan kokemuksella suuri merkitys. Tämä johtuu tekniikoiden nopeasta kehityksestä ja urakoitsijoiden käyttämien sertifioitujen menetelmien erilaisuudesta. Valvonta tapahtuu työmaavalvontana, tarkastamalla linjoittain tehdyt viemäreiden sisäpuoliset kuvaukset. Kuvausten tulkinta vaatii eri menetelmien hyvää tuntemusta ja kokemusta. TeknoPlanilla on kokemusta sadoista tämäntyyppisten urakoiden suunnittelusta ja valvonnasta.

 

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Osoitteessa Runeberginkatu 63 tehtiin kokonaisvaltainen putkiremontti ja päiväkodin pintaremontti.
Helsingin Kruununhakaan on rakenteilla Suomessa ennennäkemätön luksushotelli, joka avataan vierailijoille joulukuussa 2023. TeknoPlan toimii massiivisen hankkeen rakennustöiden päävalvojana.
41 talon ja 846 asunnon yhteisurakan hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu olivat massiiviset projektit. Vaikka taloyhtiöt toteuttavat putkiremontin yhteishankkeena, voivat talot kuitenkin tehdä omia itsenäisiä ratkaisujaan ja poiketa yhteissuunnitelmista.
Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas Grönqvistin talo remontoitiin aikaansa kunnioittaen. Vanhat tilat sekä museoviraston rajoitukset toivat omat haasteensa hankkeeseen, mutta näitä haasteita oli suorastaan kiehtovaa ratkoa.

Lue lisää palveluistamme

Linjasaneeraus

20 hengen tiimimme on tehnyt linjasaneerauksia satoihin kohteisiin. Suunnittelemme projektit perusteellisesti ja olemme tunnettuja siitä, että laskemamme budjetit eivät pauku.

Projektinjohto, rakennuttaminen ja valvontapalvelut

Projektinjohdon palvelumme kattavat uudis- ja korjaushankkeiden sekä linjasaneerausten rakennuttamispalvelut ja valvonnan.

Hanke- ja esisuunnittelu

Hankesuunnittelu on koko korjaushankkeen tärkein suunnitteluvaihe, jota ilman suuria remonttihankkeita ei tulisi käynnistää.

Suunnittelu LVI, RAK, SÄH, ARK

Teemme suunnitelmat asiakasystävällisesti ja räätälöidysti kohdetta, sen historiaa ja asukkaita kuunnellen.

Linjasaneeraus

20 hengen tiimimme on tehnyt linjasaneerauksia satoihin kohteisiin. Suunnittelemme projektit perusteellisesti ja olemme tunnettuja siitä, että laskemamme budjetit eivät pauku.

Projektinjohto, rakennuttaminen ja valvontapalvelut

Projektinjohdon palvelumme kattavat uudis- ja korjaushankkeiden sekä linjasaneerausten rakennuttamispalvelut ja valvonnan.

Hanke- ja esisuunnittelu

Hankesuunnittelu on koko korjaushankkeen tärkein suunnitteluvaihe, jota ilman suuria remonttihankkeita ei tulisi käynnistää.

Suunnittelu LVI, RAK, SÄH, ARK

Teemme suunnitelmat asiakasystävällisesti ja räätälöidysti kohdetta, sen historiaa ja asukkaita kuunnellen.