Projektinjohto, rakennuttaminen ja valvontapalvelut

Projektinjohto ja rakennuttaminen

Projektinjohdon palvelumme kattavat kaikki rakennuttamispalvelut ja valvonnan.

Maanrakennuslaissa vaaditaan, että tilaajalla täytyy olla riittävän ammattitaitoinen henkilöstö vetämässä hanketta, mikä useimmissa tapauksissa tarkoittaa taloyhtiön ulkopuolista henkilöä. Projektipäällikkö on mukana koko urakan ajan, konsultoi taloyhtiötä ja auttaa osakkaita päätöksenteossa.

Meidän projektinjohtajillamme on runsaasti kokemusta erilaisten uudis- ja korjaushankkeiden ja linjasaneerausten vetämisestä.

Projektinjohdon ja rakennuttamisen palveluumme sisältyy:

 • Sopivan urakkamuodon valinta
 • Suunnittelijoiden kilpailutus
 • Suunnittelun ohjaus
 • Urakoitsijoiden kilpailutus
 • Tarjouspyyntöaineiston lähettäminen
 • Tarjousten vastaanotto ja tarjousvertailu
 • Hankintaneuvottelut ja urakkaneuvottelut
 • Urakkasopimusten laatiminen
 • Valvojien kilpailuttaminen ja valintasuositukset

Valvontapalvelut

Valvonnalla on suuri rooli urakan onnistumisen kannalta. Valvojalla tulee olla tehtävään sopiva ammatillinen koulutus, kokemus, pätevyys ja yleisten sopimusehtojen sekä viranomaismääräysten tuntemus.

Valvoja seuraa urakan etenemistä, varmistaa sovittujen tehtävien toteutuksen ja pitää huolta mahdollisten puutteiden esille tuomisesta, koordinoi kaikkien osapuolten yhteistyötä ja huolehtii tehtävien suorittamisesta, ohjaamisesta ja valvomisesta. Valvojan vastuulla on myös havaita, kirjata ja tiedottaa mahdollisista tavoitteiden saavuttamisen vaarantumisista ja poikkeamista.

Valvoja osallistuu työmaakokouksiin, joita pidetään noin kahden viikon välein sekä viranomaiskokouksiin ja työmaan yleisvalvontaan.

Valvontapalvelumme kattavat:

 • Linjasaneerausten valvonnan seuraavat alueet
 • LVIA-töiden valvonnan
 • Sähkötöiden valvonnan
 • Rakennusteknisten töiden valvonnan
 • Viemärisaneeraustöiden erikoisvalvonnan
  • Viemäreiden uusinnan valvonnan
  • Viemäreiden sisäpuolisten korjausten valvonnan (mm. sukitukset ja sujutukset)
 • Märkätilavalvonnan
 • Urakan aikaiset turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Infratöiden valvonnan
 • Uudiskohteiden valvonnan

TeknoPlan juna

TeknoPlan-juna havainnollistaa putkiremontin kulun vaihe vaiheelta. Junan kyydissä matkaavat hallitus, isännöitsijä sekä hankkeen toteuttajakumppani koko putkiremontin ajan.

Lue lisää muista palveluistamme

Linjasaneeraus

20 hengen tiimimme on tehnyt linjasaneerauksia satoihin kohteisiin. Suunnittelemme projektit perusteellisesti ja olemme tunnettuja siitä, että laskemamme budjetit eivät pauku.

Hanke- ja esisuunnittelu

Hankesuunnittelu on koko korjaushankkeen tärkein suunnitteluvaihe, jota ilman suuria remonttihankkeita ei tulisi käynnistää.

Suunnittelu LVI, RAK, SÄH, ARK

Teemme suunnitelmat asiakasystävällisesti ja räätälöidysti kohdetta, sen historiaa ja asukkaita kuunnellen.

Ota meihin yhteyttä

Onko teidän taloyhtiössä saneeraus tulossa, tai tarvitset muuten neuvoa tai apua asiaan liittyen? Soita meille numeroon +358 9 56 559 210 tai laita sähköpostia teknoplan@teknoplan.fi. Voit myös ottaa yhteyttä sivuston tarjouspyyntölomakkeella!