TeknoPlanin asiantuntijuus näkyy nyt viemärisaneerauksen RT-korteissa

…eli tarkemmin sanottuna uusissa viemäreiden sisäpuolisesta saneerauksesta kertovissa rakennusalan tietomateriaaleissa, joihin TeknoPlan toi suunnittelutoimiston ja valvojan asiantuntijanäkökulman. Millaista apua RT-korteista on viemärisaneerausten parissa työskenteleville? Entä miten TeknoPlanilla pysytään niin tekniikoiden hermolla, että osaamisesta hyötyvät muutkin korjausrakentamisen ammattilaiset?

RT-korttien laadun takeena ovat suunnittelun ja rakentamisen parhaat asiantuntijat

RT-kortisto on Rakennustieto Oy:n palvelu, joka kokoaa yhteen luotettavaa tietoa ja valmiita ratkaisuja rakennusalan ammattilaisten käyttöön. Monien eri aihealueiden RT-korteista löytyy rakennusalaa ohjaavat lait ja määräykset, yleiset laatuvaatimukset sekä ohjeita ja tuotetietoa.

RT-kortiston laatu pohjaa siihen, että materiaalit työstetään alan parhaiden suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijoiden kanssa. Loppuvuodesta 2021 julkaistuihin uusiin kiinteistöviemäreiden sisäpuolista saneerausta koskeviin valvojan ja suunnittelijan sekä tilaajan RT-kortteihin asiantuntija-apua pyydettiin TeknoPlanilta.

TeknoPlanilla on pitkän linjan kokemus korjausrakentamisesta ja sen tekniikoista – samoin kuin TeknoPlanin projektipäällikkö Simo Aholla, joka hyppäsi muun muassa urakoitsijan, vakuutusyhtiön ja Kiinteistöliiton edustajista koostuvaan RT-korttityöryhmään suunnittelutoimiston ja valvonnan asiantuntijana.

Vuoden verran kestänyt työ RT-korttien parissa sisälsi 10–15 kokoontumista, joissa käytiin läpi saneerauksen eri osa-alueita. Kokousten välillä asiantuntijat ja Rakennustieto Oy:n edustajat työstivät ja kommentoivat korttien materiaaleja tahoillaan. Simon tehtävänä oli tuoda kortteihin suunnittelijan ja valvojan näkökulma ja varmistaa osaltaan tietojen ajantasaisuus ja laadukkuus.

Asiantuntijatiedosta hyötyvät niin suunnittelijat, valvojat kuin tilaajatkin

Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus tarkoittaa vanhojen viemäriputkien kunnostamista, mikä voidaan tehdä esimerkiksi sukittamalla tai pinnoittamalla. Viemärisaneerauksen RT-kortit sisältävät kootusti kaiken sen tiedon, mitä saneerauksia tekevien tahojen täytyykin tietää.

Korteissa kerrotaan viemäreiden sisäpuoliseen saneeraukseen liittyvistä menetelmistä, tekniikoista ja niiden ominaisuuksista sekä projektin suunnittelusta, valvonnasta ja laadunvarmistuksesta. Eri näkökulmat, ongelmakohdat ja ratkaisut on huomioitu korteissa jo valmiiksi.

”Vaikka RT-kortti ei luonnollisestikaan korvaa sitä vuosien ja vuosien kokemusta, jota kortteja työstäneillä on taskussaan, on se kuitenkin hyvä apuväline vastaan tulevien asioiden tarkistamiseen. Myös taloyhtiön edustajien ja muiden tilaajien, joille viemäreiden saneeraus tulee vastaan ensimmäistä kertaa, on helppo tutustua aihepiiriin tiiviin tietopaketin avulla”, Simo vinkkaa.

”Meillä TeknoPlanillakin suunnittelijat ja valvojat hyödyntävät RT-kortistoa – myös muuten kuin työtä tehdessä. Olemme kiinnostuneita korjausrakentamisen menetelmistä, joten pysyttelemme perillä aihepiirin liikkeistä monin keinoin”, Simo sanoo.

TeknoPlanilla pysytään korjaussuunnittelun ajan tasalla – tai sen edellä

TeknoPlanilla on maine tunnettuna, luotettavana ja osaavana suunnittelutoimistona, joka tietää, mitä tehdä. Edelläkävijyys alalla siivitti varmasti myös kutsua RT-korttityöryhmään.

”On tietenkin asiakkaan etu, että meillä on ajantasaista tietoa ja osaamista eri tekniikoista, sillä sen ansiosta voimme suositella sopivinta tekniikkaa kuhunkin kohteeseen. Koen, että meiltä saa vastinetta rahalle. Myös asiakkailta tulleen palautteen perusteella TeknoPlanin työntekijöihin luotetaan ja tekemiseemme ollaan tyytyväisiä”, Simo kertoo.

”Meidän valttimme pienehkönä firmana on se, että tunnemme toisemme hyvin ja teemme paljon töitä yhdessä. Jaamme tietoa avoimesti, ja lähellä on aina joku, jolta kysyä mielipidettä. Kun keksimme uuden idean tai törmäämme kiinnostavaan tekniikkaan, puhumme siitä firman kesken ja katsomme, olisiko sen kokeilemisessa järkeä.”

”Työkaverini ovat sen henkisiä, että haluavat hankkia tietoa oma-aloitteisestikin. Osallistumme aktiivisesti alan koulutuksiin ja muihin tapahtumiin ja jaamme oppeja eteenpäin. Meiltä löytyy vahva kaikkien suunnittelualojen osaaminen yksien seinien sisältä”, TeknoPlanilla jo kuuden vuoden ajan viihtynyt Simo tiivistää.

Kaipaatko sinä apua linjasaneerauksen tai muiden peruskorjaushankkeiden suunnitteluun? Ota yhteyttä, me autamme mielellämme!