27.05.2014

Rakennusinsinööri Janne Huittinen on suoritanut hyväksytysti RAP-koulutuksen 23.5.2014