Mitä projektinjohtaja ja valvojat tekevät, ja miksi heistä on hyötyä linjasaneerauksessa?

Maanrakennuslaissa vaaditaan, että tilaajalla täytyy olla riittävän ammattitaitoinen henkilöstö vetämässä linjasaneeraushanketta. Joskus osaamista voi löytyä taloyhtiön hallituksen sisältä, mutta useimmiten tarvittavaa teknistä tietotaitoa, aikaa sekä ymmärrystä kustannuksista ja sopimuksista tarvitaan lisää, ja avuksi on syytä palkata hallituksen ulkopuolisia osaajia.

Tällaisia osaajia ovat linjasaneeraushanketta vetävä projektinjohtaja ja urakan suorittamista valvovat valvojat. Ammattilaisten kanssa linjasaneerauksella on selkeästi paremmat onnistumisen mahdollisuudet.

Projektinjohtajan ja valvojien roolit linjasaneerauksessa

Projektinjohtaja tai projektipäällikkö työskentelee linjasaneeraushankkeen parissa yleensä lähes koko sen elinkaaren ajan huolehtien, että projekti työvaiheineen, aikatauluineen ja kustannuksineen etenee sujuvasti alusta loppuun.

Projektipäällikön työhön kuuluu muun muassa suunnittelukokouksiin osallistuminen, urakan kilpailutus ja urakkaneuvottelut, urakkasopimusten laatiminen ja urakka-ajan aikataulutus, työmaakokousten järjestäminen ja hankkeen seuranta sekä valmiin työn vastaanottokokoukset, loppuselvitykset ja takuutarkastukset.

Valvojan työ taas tapahtuu suurelta osin työmaalla, jossa valvoja valvoo, että urakan työvaiheet tehdään ohjeiden, määräysten ja suunnitelmien mukaisesti. Hän huolehtii myös mahdollisten puutteiden esille tuomisesta ja koordinoi kaikkien osapuolten yhteistyötä. Valvojia on yleensä kolme: LVIA-valvoja, sähkövalvoja ja rakennustöiden valvoja.

Missä vaiheessa linjasaneerausurakkaa valvojaa ja projektinjohtajaa tarvitaan?

Projektinjohtaja on hyvä sitoa hakkeeseen heti projektin alussa – mitä aiemmin, sen parempi. Projektipäälliköstä on apua tilaajalle jo silloin, kun hankkeen suunnittelua vasta mietitään. Kokenut projektinjohtaja tuntee alan toimijat, hallitsee tarjouspyyntöasiakirjojen luomisen ja tarjousvertailut sekä osaa sanoa, mistä kannattaa maksaa ja mistä ei.

Tilanne toimii myös toisin päin. Kun projektipäällikkö on saanut olla mukana alusta asti, tuntee hän projektin hyvin. Jos taas projektipäällikkö otetaan mukaan vasta silloin, kun taloyhtiön omat resurssit eivät enää riitä, on työmäärä usein suurempi, kun joudutaan käymään läpi ja mahdollisesti korjailemaan jo tehtyjä suunnitelmia.

Valvojat on hyvä ottaa mukaan viimeistään siinä vaiheessa, kun suunnitelmat alkavat olla valmiina, sillä valvojien laajasta kokemuksesta on apua suunnitelmien kommentoinnissa.

Mitä hyötyä projektinjohtajasta ja valvojista on taloyhtiölle? 

Ammattitaitoisella projektinjohdolla ja valvonnalla vaikutetaan paitsi linjasaneerausurakan sujumiseen, myös urakan jälkeiseen aikaan – siihen, että kiinteistön kaikki osa-alueet toimivat ja se on turvallinen asua eikä heti ole tarvetta lähteä korjaamaan juuri tehtyjä kokonaisuuksia. Osaava projektinjohto ja valvonta ovat pieniä kustannuksia urakan kokonaishintaan nähden, ja ne maksavat helposti itsensä takaisin.

Projektinjohdon ja valvonnan rooli on suuri myös kustannusten seurannan osalta. Jos hankkeen arvo on esimerkiksi 2,5 miljoonaa euroa, voi sen laskutus koostua 60 maksuerästä, joista jokainen edellyttää tiettyjä työsuoritteita. Valvoja ja projektinjohtaja valvovat, että suoritteet on oikeasti tehty ja että ne on tehty hyvin, jotta suoritteen voi laittaa maksuun. Näin taloyhtiö ei maksa turhasta.

Lähtökohtaisesti projektipäällikkö ja valvojat valvovat taloyhtiön eli tilaajan etua, ja he voivat esimerkiksi huomauttaa urakoitsijalle, jos jokin työsuorite vaatii korjaamista. Samalla he valvovat kuitenkin myös yleistä etua – on tärkeää, että projekti toteutetaan ammattimaisesti, hyvässä hengessä ja kaikkien hankkeessa mukana olevien tahojen kannalta reilusti! Viranomaismääräyksistä, laista ja hyvästä rakennustavasta ei voi joustaa edes tilaajan pyynnöstä.

TeknoPlanilta voit tilata sekä projektinjohdon että valvonnan

Meillä TeknoPlanilla on töissä niin linjasaneerauksen suunnittelun, projektinjohdon kuin valvonnankin ammattilaisia, kaikki saman katon alla. Teemme valvontaa ja projektinjohtoa tiiminä, ja keskinäisten raporttien ja kuulumisten vaihdon myötä olemme jatkuvasti perillä urakan sujumisesta myös omien osuuksiemme ulkopuolella.

Näemme päivittäin sekä työmailla että toimistolla, ja koska istumme vierekkäisissä huoneissa, voimme konsultoida toisiamme tarvittaessa saman tien. Jouhevan työmallimme ansiosta pystymme reagoimaan ongelmiin nopeasti, jolloin koneet eivät seiso työmaalla ja aikataulu ja budjetti pitävät.

TeknoPlanin kokeneilla projektipäälliköillä ja valvojilla on alan asiantuntijuuden ja koulutuksen lisäksi takana pitkä työura vastaavien hankkeiden parissa työskentelystä myös muissa rooleissa, niin työmaalla kuin konttorissakin. Yrityksenä olemme suunnitelleet ja valvoneet yli tuhat peruskorjauskohdetta pääkaupunkiseudulla.

Olemme sitä mieltä, että hyvältä projektipäälliköltä ja valvojalta löytyy ammattiosaamisen lisäksi ihmisläheisyyttä. TeknoPlanilla tehdään työtä ihmisille ja asukkaille: Avaamme alan termejä ymmärrettävään muotoon, kun päätöksiä tehdään suunnittelun ja toteutuksen aikana. Kuuntelemme sekä taloyhtiötä että urakoitsijaa ja toimimme tulkkina kummallekin.

Onko sinulla tarvetta linjasaneerauksen projektinjohdolle tai valvonnalle? Ota yhteyttä, me autamme mielellämme!

Lisää linjasaneerauksesta voit lukea muun muassa näistä artikkeleistamme: